Kontakti

Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trg Sv. Trojstva 3
31000 Osijek

Telefon: (031) 224-222
Telefaks: (031) 224-207
E-pošta: kultos@kulturologija.unios.hr