Konzultant dr. sc. István Blazsetin

Istvan blazsetin

Katedra za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Pečuhu, Pečuh, Mađarska

István Blazsetin (Stjepan Blažetin) rođen je 7. siječnja 1963. u Mađarskoj. Studirao je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao. Godine 2013. doktorirao je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1990. do 2007. bio je vanjski suradnik na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Fakultetu Dániel Berzseny, Szombathely. Tijekom ljetnog semestra 2008./2009. predavao je kolegij o hrvatskoj književnosti u hrvatskoj dijaspori na Sveučilištu u Zadru.

Sudjelovao je na nizu međunarodnih konferencija, objavio je nekoliko knjiga, novinskih članaka, znanstvenih radova te knjiga poezije Generacijska antologija (s Dragomirom Dujmovom), 1991. i Porcija besmisla, 2003.; pregled hrvatske književnosti i povijesti u Mađarskoj Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas, 1998.; antologiju hrvatske poezije u Mađarskoj Rasuto biserje, 2002.; antologiju hrvatske dječje poezije u Mađarskoj Sjajna igra, 2010.; te prijevode: Miklós Radnóti, Neskladnom vremenu usprkos, 1997.; Tvrtko Vujić, Paklene priče, 2001.; Péter Esterházy, Žena, 2003. i Péter Esterházy, Pomoćni glagoli srca, 2003.

Ravnatelj je Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj i voditelj Katedre za kroatistiku na Sveučilištu u Pečuhu. Bio je član uredništva prvog časopisa o hrvatskoj književnosti u Mađarskoj. Član je Društva hrvatskih književnika.

Područja znanstvenog interesa: hrvatska kultura i književnost u Mađarskoj, hrvatsko-mađarski odnosi na području književnosti i kulture, problematika prevođenja.