Konzultantica prof. dr. sc. Angelina Banović-Markovska

Angelinabanovicmarkowska

Filološki fakultet Blaže Koneski, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda, Skopje, Makedonija

Angelina Banović-Markovska je redovita profesorica na Filološkom fakultetu Blaže Koneski, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedonija. Predaje predmete koji se bave područjem književnosti (starije i novije južnoslavenske književnosti) i kulturalnih studija. Od 2012. gostujuća je profesorica na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Članica je Makedonskog društva književnika.

Autorica je knjiga: Politika, kultura, identitet: interkulturalni dijalog (sa Zlatkom Kramarićem), Skopje, 2012. / Osijek – Zagreb 2013.; Grupni portret, Skopje, 2007.; Hipertekstualni dijalozi: intertekstualnost i 20. stoljeće u južnoslavenskoj književnosti, Skopje, 2004.; Karakteri – antagonisti, Skopje, 2001.; Interpretativne strategije, Skopje, 1999.

Radovi su joj objavljeni u sljedećim antologijama: Don't You Fyrom Me: Suvremena makedonska priča, Osijek, 2009. i A Cage of Wrinkles: poetry and childhood: A thematic selection of contemporary Macedonian poetry (izbor Angelina Banović-Markovska), Struga, 2007.