Suradnica doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Visnja rogosic1

Matični broj znanstvenika: 291900
CROSBI

Višnja Kačić Rogošić rođena je 1976. u Splitu. Diplomirala je komparativnu književnost i anglistiku (2002.) te studirala dvogodišnji dodiplomski studij teatrologije (2002.–2004.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. s temom Skupno izmišljeno kazalište u Hrvatskoj (mentor prof. dr. sc. Boris Senker), a iste godine stekla je i status više asistentice. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2017. godine.

Od 2006. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu Gluma u kazalištu i na filmu, a potom Hrvatski kazališni časopisi (1941.–2005.) voditelja prof. dr. sc. Borisa Senkera. Od 2009. godine vanjska je urednica u časopisu Kazalište, a od 2012. godine članica uredništva. Suradnica je Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za koji je u okviru rada na projektima Leksikon Marina Držića i Kazališni leksikon sastavila 46 natuknica.

Kao korisnica stipendije Fulbright Fellowship Program akademsku godinu 2010./2011. provela je na sveučilištu City University of New York u New Yorku, SAD. Održala je pozvana predavanja o hrvatskome suvremenom kazalištu na sljedećim institucijama: The Graduate Center, City University of New York (5. svibnja 2011.) i Institut für Slavistik, Justus-Liebig-Universität Gießen (13. lipnja 2015.). Sudjelovala je u nizu međunarodnih znanstvenih okupljanja u inozemstvu i Hrvatskoj (Radical Intersections: Performance Across Disciplines / Northwestern University, Evanston; Performance Studies international 16 / Toronto; Prague Quadrennial / Prag; International Federation for Theatre Research / Barcelona; Performance Studies international 15 / Zagreb;  Komparativna povijest hrvatske književnosti / Split; Krležini dani u Osijeku / Osijek; Dani Hvarskoga kazališta / Hvar).

S Marijem Kovačem i Lanom Filipin prevela je povijest performansa autorice RoseLee Goldberg Performans. Od futurizma do danas (2003.), a s Miroslavom Vučić uredila prvi povijesni pregled umjetnosti performansa u Hrvatskoj Kronotop hrvatskoga performansa. Od Travelera do danas (2014.) autorice Suzane Marjanić. Objavljuje znanstvene i stručne radove, prikaze, razgovore i kritike u znanstvenim i stručnim publikacijama (Slavic and East European Performance, PAJ. A Journal of Performance and Art, Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Kazalište, Frakcija, Croatian Theatre, Treća, Zarez).

Od akademske godine 2007./2008. izvodi nastavu pri Katedri za teatrologiju i dramatologiju Odsjeka za komparativnu književnost gdje je samostalno osmislila kolegije Uvod u teatrologiju, Izvedbeni prostor, Skupno izmišljeno kazalište, Off-Off-Broadway i Suvremeni hrvatski redatelji, Radionica nastojeći u okviru nastave proširiti uvid u suvremeno kazališno djelovanje.

Suorganizatorica je dvaju stručnih skupova: Ako ne sada, kada?: stvaralačke metodologije razvojne dramaturgije te autorskih, istraživačkih i skupno izmišljenih izvedbenih projekata, Zagreb, 21. prosinca 2012. (u suradnji s produkcijskom platformom Bacači sjenki) i Od Ionesca do Stopparda ili Kazališna radionica Pozdravi nakon 40 godina: simpozij o kazališnome i pedagoškome radu Ivice Boban. Zagreb, 4.-5. te 7.-8. studenoga (u suradnji s izv. prof. art. Majom Đurinović i doc. dr. sc. Dubravkom Crnojević Carić).