Suradnica dr. sc. Martina Petranović, viša znanstvena suradnica

Martina petranovic

Matični broj znanstvenika: 266950
CROSBI

Rođena je 1976. u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik i književnost (2000.) te dodatni studij teatrologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2000.), gdje je i završila poslijediplomski studij znanosti o književnosti i doktorirala obranivši disertaciju Uloga kostimografije u hrvatskom kazalištu (2010.).

U suradničko zvanje više asistentice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija izabrana je 30. lipnja 2010., u znanstveno zvanje znanstvene suradnice 26. siječnja 2011., a u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 6. travnja 2016.

Od 1997. do 2000. volontirala je u Hrvatskom centru ITI-UNESCO sudjelujući u organizaciji i provedbi projekata i skupova, uređivanju biltena, knjiga i zbornika te pisanju članaka. Od 2001. radila je kao znanstvena novakinja u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, gdje je od 2014. zaposlena na radnom mjestu znanstvene suradnice.

Od 2001. surađivala je na znanstvenom projektu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga 4, od 2007. na znanstvenom projektu Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića, a od 2014. do 2015. na znanstvenoistraživačkom projektu Ideja sinteze: vizualno oblikovanje scenskoga prostora pedesetih godina 20. stoljeća.

Recenzentica je znanstvenih radova i znanstvenih projekata u Hrvatskoj i izvan njezinih granica, članica je povjerenstava za dodjelu nagrada (Nagrada Marko Fotez, Nagrada Vladimir Nazor), članica je organizacijskih odbora znanstvenih skupova (skup Matice hrvatske o suvremenoj drami i kazalištu, Dani Ranka Marinkovića). Sudjelovala je na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu i napisala preko trideset znanstvenih radova objavljenih u zbornicima skupova i časopisima. Autorica je više stručnih radova, prikaza, recenzija i kritika, pogovora književnim djelima te dvjestotinjak leksikografskih mikropedijskih i makropedijskih jedinica o hrvatskoj drami i kazalištu za niz domaćih i nekoliko međunarodnih izdanja. Autorica je više izložbi o kazalištu (Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije – kostimografski dio, Kazalište po Krleži, Kostim u muzeju – kostimografkinja Vanda Pavelić Weinert, Naš Shakespeare, Kazalište i kulturna memorija – 50 godina Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta HAZU). Bila je gost predavač na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu te znanstvena mentorica doktoranda na doktorskome studiju Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu.

U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu 100 godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.) (ULUPUH, Zagreb 2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga petaDeskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine (HAZU, AGM, Zagreb 2012.).

Autorica je knjiga Na sceni i oko nje. Studije o hrvatskoj drami i kazalištu (Oksimoron, Osijek 2013.), Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (ULUPUH, Zagreb 2014.), Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija (ULUPUH, Zagreb 2015.), Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji (Ex libris, Zagreb 2015.) i Kamilo Tompa i kazalište (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2017.). Dobitnica je nekoliko strukovnih nagrada te Nagrade Marko Fotez (2016.).

Područja znanstvenoga interesa: suvremena hrvatska drama i kazalište, kazališna kostimografija i scenografija, kazališna historiografija, povijest hrvatskoga kazališta.