Suradnica izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul

Ivana zuzul2

Matični broj znanstvenika: 229912
CROSBI

Ivana Žužul rođena je 1. lipnja 1973. u Splitu. Studij kroatistike završila je 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 2002. obranila magistarski rad Ježićeva i Frangešova povijest hrvatske književnosti u obzoru novog historizma a 2007. doktorsku disertaciju Uloga tekstova Hrvatskoga narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta. Od 1. srpnja 1997. zaposlena je u Matici hrvatskoj, a od 12. svibnja 1998. do 30. studenog 2008. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje te od 1. prosinca 2008. do 28. 2. 2011. u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Od 1. listopada 2011. godine zaposlena je kao docentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje je od 1. ožujka 2011. do 1. veljače 2015. obavljala dužnosti zamjenice pročelnice za znanstveno-istraživačku djelatnost, a od 1. listopada 2015. do danas dužnosti pročelnice.

U suradničko zvanje više asistentice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana je 26. studenoga 2008., a 15. lipnja 2011. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti – polje filologija izabrana je 28. rujna 2011., a u zvanje izvanrednog profesora 12. listopada 2017.

Od 10. veljače 2004. bila je zamjenicom izvršnih urednika (Josipa Vončine i Dubravka Jelčića) u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti, a od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2009. izvršna urednica u istoj biblioteci. Objavila je niz znanstvenih radova, sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Za nakladničku kuću ABC naklada priredila je izbor iz djela Dinka Šimunovića (Zagreb, 2002.), Milana Begovića (Zagreb, 2003.) te Ivana Kozarca (Zagreb, 2003.). Suautorica je četiriju čitanki za hrvatsku književnost (udžbenika za osnovnu školu) Iz priče u priču 5, Iz priče u priču 6, Iz priče u priču 7 i Iz priče u priču 8 tiskanih 2009. u izdanju Školske knjige. Sudjelovala je u priređivanju knjige Pisni Atanazija Jurjevića zajedno s Ennijom Stipčevićem i Josipom Bratulićem u izdanju HAZU 2011. Supriredila je i svezak Bajke i basne Ivane Brlić Mažuranić u kritičkom izdanju Sabranih djela Ivane Brlić Mažuranić (Slavonski Brod, 2011). Sveučilišni udžbenik Tijelo bez kosti. Kako se zamišljao nacionalni identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja objavila je 2015. u izdanju Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Meandarmedie Zagreb. Sudjelovala u izradi leksikografskih natuknica za Hrvatski biografski leksikon i za Hrvatsku književnu enciklopediju Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“.

Bila je voditeljica projekta Digitalizacija rukopisne ostavštine Tina Ujevića Odsjeka za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Sudjelovala je u realizaciji znanstvenog projekta Tekstologija hrvatske pisane baštine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 12. svibnja 1998. do 30. studenog 2008. Voditeljica je poslijediplomskog smjera Umjetnost i književnost u kulturi sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Kulturologija Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Bila je voditeljicom jednogodišnjeg internog znanstveno-istraživačkog projekta Nacija i književnost na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku (2013./2014.). Izvodi nastavu na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na doktorskom studiju Komunikologija Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2016. suradnica je na jednogodišnjem internom znanstveno-istraživačkom projektu Popularna kultura kao politička strategija voditelja prof. dr. sc. Zlatka Kramarića na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

Područja njezina znanstvenog interesa su povijest hrvatske književnosti, novi historizam, teorije nacija te književna i kulturna teorija u najširem smislu.