Suradnica izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

Lucija Ljubić

Matični broj znanstvenika: 267001
CROSBI

Lucija Ljubić rođena je 1974. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost te njemački jezik i književnost (2000.), a doktorirala je 2009. obranivši disertaciju Hrvatske glumice u hrvatskom kazalištu – kazališne i društvene uloge. Od 28. svibnja 2001. do 31. svibnja 2012. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, radeći na znanstvenim projektima Repertoar hrvatskih kazališta (2001. – 2007.) i Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića (2007. – 2012.). U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje znanost o umjetnosti, izabrana je 26. siječnja 2011. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 17. listopada 2012. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 13. veljače 2017., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 20. prosinca 2017.  Od 1. studenoga 2012. zaposlena je kao docentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je od rujna 2013. do rujna 2014. bila voditeljica sveučilišnog internog istraživačkog jednogodišnjeg projekta Hrvatske glumice u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu, a od veljače 2015. predsjednica je Katedre za kulturologiju. Kao vanjska suradnica od 2012. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture (kolegij Uvod u povijest hrvatskog kazališta) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. predaje na smjeru Umjetnost i književnost u kulturi doktorskog studija kulturologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (kolegij Hrvatska teatrologija u europskom kontekstu).

U suautorstvu s Martinom Petranović izašla joj je knjiga Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine (HAZU – AGM, Zagreb, 2012.), a samostalno Desetica. Rasprave o povijesti hrvatskog kazališta (Ex libris, Zagreb, 2013.). Autorica je tridesetak znanstvenih radova objavljenih u zbornicima skupova i časopisima. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (Krležini dani u Osijeku, Dani Hvarskog kazališta, Međunarodno znanstveno savjetovanje Matice hrvatske – Odsjeka za kazalište i film, Riječki filološki dani, Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Odjela za kulturologiju i Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Makedonsko-hrvatske književne, kulturne i jezične veze te International Slavic Studies Conference u organizaciji Sofijskog sveučilišta „Sv. Kliment Ohridski“ – Fakulteta za slavensku filologiju). Autorica je znanstvenih i stručnih recenzija. Stručne radove, prikaze i recenzije objavljuje u Vijencu, Republici, Kazalištu i Dubrovačkim horizontima. Suradnica je na izdanjima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Hrvatska književna enciklopedija, Leksikon Marina Držića i Kazališni leksikon) i „Školske knjige“ (Leksikon hrvatske književnosti – Djela) u kojima je autorica oko dvije stotine natuknica. Uredila je devet knjiga Dramske biblioteke „Gavella“ (Gradsko dramsko kazalište „Gavella“, Zagreb, 2005. – 2008.) te prevela više književnih djela s njemačkog jezika za izdavačku kuću „Znanje“ iz Zagreba. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa te Hrvatskog centra ITI.

Područja njezina znanstvenog interesa su suvremena hrvatska drama i kazalište, povijest i teorija drame i kazališta, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama, teorija znanosti te kulturalna teorija.