Suradnik izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan

Ivan trojan

Matični broj znanstvenika: 275351
CROSBI

Ivan Trojan rođen je 25. ožujka 1979. godine u Osijeku. Studij hrvatskog jezika i književnosti diplomirao je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijek s temom Igra i slika u poeziji Bore Pavlovića pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Rema. Godine 2004. upisao je Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike – Hrvatska književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. upisao i Poslijediplomski doktorski studij kroatistike – Hrvatska književnost na istom visokom učilištu. Zaposlen je početkom 2005. godine kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na projektu Književni dokumentarizam u Slavoniji voditeljice prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, odnosno na kolegiju Nova hrvatska književnost na kojem je sudjelovao u izvođenju seminarske nastave. Doktorski rad Dramska, kazališna i kulturno-politička djelatnost Milana Ogrizovića i bečka moderna  pod mentorstvom dr. sc. Ane Lederer, više znanstvene suradnice na Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, obranio je 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstvenog polja Znanost o umjetnosti te je iste godine izabran i u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dana 13. prosinca 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Trenutno ga nastavne obveze na Filozofskom fakultetu u Osijeku vežu uz kolegije Nova hrvatska književnost 1 i 2 te Drama i kazalište hrvatske moderne. Predaje i na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet Filozofskog fakulteta u Osijeku. U travnju 2015. godine dva je tjedna održavao nastavu iz dramatoloških kolegija studentima kroatistike na Sveučilištu u Pečuhu u sklopu stipendije Erasmus stipendije.

Od 2013. do 2014. bio je voditelj internog znanstvenog projekta Sveučilišta J. J. Strossmayera Slavonsko dramsko kazalište i njegovo okruženje. Objavio je knjigu eseja Talijina maska (Osijek, 2011.), priredio je antologiju suvremenog hrvatskog dramskog pisma prevedenog na mađarski jezik u knjizi (Tranzit: Kortárs horvát drámák antológiája (Pečuh, 2012.) te monografiju Milan Ogrizović - Kazališni čovjek (Zagreb, 2014.). U suradnji s Goranom Remom, Ružicom Pšihistal i Sanjom Jukić objavio je knjigu Cvelferica, panonizam, pismo književnosti i kulture. Projekt (Cvelferija/Osijek, 2015.), a potom zajedno s G. Remom knjigu Cvelferica, ili su to trnci kakve samo neizvjesnost i iščekivanje mogu proizvesti – drama (Cvelferija/Osijek, 2015.). Sudjelovao je ukupno na četrdeset i četiri domaća i(li) međunarodna znanstvena simpozija (Komparativna povijest hrvatske kulture, Krležini dani, Dani hvarskog kazališta, Modernitet druge polovice XX. stoljeća – Slamnigovi dani i dani Bore Pavlovića , Miasto w kulturze chorwackiej/Urbano u hrvatskoj kulturi, Riječki filološki dani, Zagrebački književni razgovori). Objavljeno mu je četrdeset i osam znanstvenih i stručnih radova, od kojih je deset izvornih znanstvenih radova objavljenih u domaćim ili stranim časopisima ili zbornicima po vrsnoći izjednačenima s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom te pedesetak većinom kazališnih kritika i eseja.

Glavni je urednik časopisa za književnost i kulturu „Književna revija“. Piše književne i kazališne eseje i kritiku za „Vijenac“, „Kolo“, „Kazalište“, „Hrvatsko glumište“ i „kazalište.hr“. Članstva: International Association of Theatre Critics, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatsko filološko društvo i Matica hrvatska. Dobitnik je Povelje uspješnosti Julija Benešića u 2010. godini.