Voditelj projekta prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

Zlatko Kramarić

Matični broj istraživača: 90386
Mrežna stranica

Obrazovanje

1985. dr. sc. – Filološki fakultet u Novom Sadu
1982. mr. sc. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje

2010. – 2011. – redoviti profesor u trajnom zvanju – Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Prethodna zaposlenja

2015. generalni konzul Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
2015. redoviti profesor u trajnom  zvanju – Odjel za kulturologiju – Sveučilište J. J. Strossmayera
2011. veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Makedoniji – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
2009. veleposlanik Republike Hrvatske na Kosovu – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
2007. – 2008. redoviti profesor na Katedri za teoriju književnosti – Pedagoški fakultet u Osijeku  (današnji Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera)
1989. – 2007. izvanredni profesor na Katedri za makedonsku književnost i jezik – Pedagoški fakultet u Osijeku (današnji Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera)
[1990. – 2005. Grad Osijek (gradonačelnik)]
1985. – 1989. docent na Katedri za makedonsku književnost i jezik – Pedagoški fakultet u Osijeku  (današnji Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera)
1979. – 1985. asistent – Pedagoški fakultet u Osijeku (današnji Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera)
1978. – 1979. profesor filozofije – Centar za usmjereno obrazovanje „Braća Ribar“ u Osijeku

Stipendije i nagrade

1997. „Harriman Democracy Award“ – nagrada za promicanje demokracije i ljudskih prava – Nacionalni demokratski institut, Washington D. C., SAD
2004. „ambasador dobre volje Republike Izrael“ u Jeruzalemu – Dvadeseti susreti gradonačelnika svijeta
2012. „Kosta Racin“ – nagrada za makedonsko izdanje znanstvene knjige Nacija, tekst, identitet (Tabernakul, Skopje, 2010.) za promicanje hrvatsko-makedonskih književnih i kulturalnih veza – Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje
2013. „Goceva misao“– nagrada za makedonsko izdanje znanstvene knjige Politika kultura identitet (interkulturalen dijalog), Magor 2012, u suatorstvu s Angelinom Banović Markovskom – Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje

Mentorstva doktorskih studenata i poslijedoktoranda

1979. – 2008. 3 doktoranda, 4 magistarske radnje – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1979. – 2008. broj diplomanata (77 dodiplomski studij i 6 preddiplomski) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
2016. – 2 doktoranda – Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossamayera u Osijeku

Nastavne aktivnosti

1979. – 2008. – područje: humanističke znanosti (kolegiji: Makedonska književnost, Novija hrvatska književnost, Makedonski jezik, Teorija književnosti, Osnove teorije književnosti 1 i 2, Kulturalni identitet u hrvatskoj književnosti 19. Stoljeća; poslijediplomski studij 1990. – 2003.: Naratologija, Postmoderna, Suvremene književne teorije, Popularna kultura, Kulturalni studiji, Feministička i postkolonijalna kritika) - Pedagoški (Filozofski) fakultet u Osijeku
2009. – 2015. – područje: humanističke znanosti (kolegiji: Uvod u kulturalne studije, Interkulturalna komunikacija, Retorika i kultura, Popularna kultura) - Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Organizacija znanstvenih sastanaka

2012. Sastanak programsko-organizacijskog odbora organizatora (Odjel za kulturologiju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) 1. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Kultura, društvo, identitet – europski realiteti, 8 sudionika, Hrvatska.
2013. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Kultura, društvo, identitet – europski realiteti (član organizacijskog odbora), znanstveni skup, 80 sudionika, Hrvatska (Osijek).
2014. Sastanak programsko-organizacijskog odbora organizatora (Odjel za kulturologiju, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Sveučilište u Pečuhu, Filozofski fakultet u Pečuhu, Umjetnička akademija, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) 2. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera), 17 sudionika, Mađarska.
2015. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti (član organizacijskog odbora), znanstveni skup, 80 sudionika, Hrvatska (Osijek).

Obveze u ustanovi

Od 2009. do danas član Vijeća Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska
Od 2011. do danas član Sveučilišnog vijeća za sveučilišne interdisciplinarne preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Od 2012. do danas član Vijeća Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Članstva

Matica hrvatska, Hrvatsko filozofsko društvo, Društvo hrvatskih književnika, član uredništva Revije (1990.-2008.); redoviti član Makedonske akademije znanosti i umjetnosti (od 2016.), član međunarodnog uredništva časopisa Context: review for comparative literature and cultural research (od 2016.).

Najvažnije znanstvene suradnje

1991. – 1994. suradnik na znanstvenom projektu MZOS-a Hrvatski književni barok u Slavoniji voditeljice  Julijane Matanović (suradnici: Zlata Šundalić, Zoran Kravar, Branka Brlenić Vujić, Dunja Fališevac).
2000. – 2003. voditelj znanstvenog projekta MZOS-a Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte (suradnici: Viktor Ambroš, Bogdan Mesinger, Goran Rem, Helena Sablić Tomić, István Blazsetin, Kristina Peternai).
2007. – 2011. suradnik na znanstvenom projektu MZOS-a Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu Helene Sablić Tomić (suradnici Danijela Bačić-Karković, Adriana Car-Mihec, Tatjana Ileš, Kristina Peternai Andrić, Goran Rem, Ivan Trojan).
2016. voditelj internog istraživačkog znanstvenog projekta Sveučilišta u Osijeku, s gostom istraživačem Popularna kultura kao politička strategija (suradnici: izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai-Andrić, doc. dr. sc. Ivana Žužul, prof. dr. sc. Maja Tošić-Jakimovska, prof. dr. sc. Sonja Stojmenska-Elzeser, prof. dr. sc. Bogusław Zieliński).

Prekidi u karijeri

Zbog obnašanja dužnosti u Gradu Osijeku i hrvatskoj diplomaciji.

Pet publikacija u posljednjih pet godina

 1. Kramarić, Zlatko. 2014. Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike. Osijek – Zagreb: Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera i Meandar (sveučilišni udžbenik).
 2. Kramarić, Zlatko – Banović-Markovska, Angelina. 2013. Politika, kultura, identitet (interkulturni dijalog). Osijek – Zagreb: Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Školska knjiga (sveučilišni udžbenik).
 3. Kramarić, Zlatko. 2010. Identitet, tekst, nacija: interpretacii na crnilata na makedonskata historija. Skopje: Tabernakul (autorska knjiga).
 4. Kramarić, Zlatko. 2015. Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike (centar vs. Periferija). U: Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi, ur. Borislav Kocev, 344-349. Sofija: Univerzitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski.
 5. Kramarić, Zlatko. 2012. The effects of the candidature of the city of Osijek for the title European city of culture on local image and identity. U: European Capitals of Culture, ur. Komlosi, Laszlo I. i Pozsgai, Gyongyi, 215-221. Maribor: University of Maribor (UM) and the Euro-Mediterranean University (EMUNI).

Glavni doprinosi razvitku karijera mladih istraživača

2009. – 2011. sudjelovao je u radu Povjerenstva za izradu Elaborata studijskog programa prvog sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Kulturologija te u uspostavljanju prve Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti na osječkom sveučilištu
2011. bio je prvi voditelj smjera Umjetnost i književnost u kulturi na doktorskom studiju Kulturologija (Republika Hrvatska)

Pozvana predavanja na međunarodne konferencije

 1. Kramarić, Zlatko. 2011. Nacija. Ideologija. Historija. U: Njegoševi dani 3 , ur. Tatjana Bečanović, 387-403. Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić.
 2. Kramarić, Zlatko. 2012. Problem identiteta u suvremenoj hrvatskoj i makedonskoj književnosti. U: Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, ur. Goran Kalogjera, Vasili Tocinovski, 123-149. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 3. Kramarić, Zlatko. 2013. Konstrukcija identiteta u hrvatskoj i makedonskoj književnosti – na primjerima iz romana M. Jergovića i P. Avirovića. U: Njegoševi dani 4, ur. Tatjana Bečanović, 409-433. Nikšić: Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet.
 4. Kramarić, Zlatko. 2014. Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike. U: Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski, ur. Maja Jakimovska-Tošić, 25-63. Skopje: Institut za makedonska literatura pri Univezitot "Sv. Kiril i Metodij".

Druga važna akademska postignuća

 1. 2014. „Zlatna medalja Blaže Koneski“ za promicanje makedonske kulture izvan granica Makedonije – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti
 2. 2016. postao je redovitim članom Makedonske akademije znanosti i umjetnosti